Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza zwrotu towaru (dostępny poniżej). Wypełniony formularz zwrotu wraz z dokumentem potwierdzającym fakt zawarcia umowy (paragonem lub fakturą; w sytuacji ich braku może to być np wydruk z karty kredytowej czy korespondencja mailowa) i zwracanym towarem prosimy przesłać na adres:


KAMENA S. C.

UL. MARSZAŁKOWSKA 58

00-545 WARSZAWA


Prosimy, w miarę możliwości, o zwracanie towaru w oryginalnym opakowaniu.

Konsument zwróci produkt, który nie wykazuje żadnych oznak użytkowania. 

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem zapłaty Konsumentowi do momentu otrzymania towaru.Formularz zwrotu

COPYRIGHT © 2016 KAMENABIZUTERIA

Twoje zakupy

Zakupy razem:

0.00 PLN