Wyłącznymi autorami wzorów biżuterii Kamena są Agnieszka Skalska oraz Joanna Soroczak. Podlegają one ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Twoje zakupy

Zakupy razem:

0.00 PLN