Szukaj

Formularz zwrotu

Miejscowość, data

Imię i nazwisko Konsumenta

Adres

Telefon

e-mail

FORMULARZ ZWROTU / OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Przedłożony dowód sprzedaży: *paragon / faktura / inny

Nazwa zwracanego towaru

Numer zamówienia

Data zamówienia

1

2

3

Wartość brutto:

Przyczyna zwrotu (proszę podać tylko jeśli chcą Państwo podzielić się z nami tą informacją):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi Konsumenta:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.


Data i podpis Konsumenta


* Niepotrzebne skreślić

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt